جستجو           صفحه اصلي درباره ما نمايه پايگاه اطلاعات تماس              العربي   English        چهارشنبه 11 شهريور 1394
Skip Navigation Links

امکانات
 
 

ارسال به :
نسخه قابل چاپ
Skip Navigation Links/ دبیر خانه مجمع/ کمیسیونها/ نظارت/ مقررات نظارت(سوابق و مستندات)/ چگونگی انجام نظارت/ تعريف و مفهوم نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي

تعريف و مفهوم نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي

يكي ازمفاهیم مهم نظارت در لغت، «مراقبت توأم با زيركي و فراست» است و در اصطلاح، مراقبتي است كه ناظر، با زيركي و دقت بسيار در كار مأمور انجام ميدهد. بر اين اساس ناظر علاوه بر آن كه به واسطه نگاه دقيق، در جريان كار مأمور قرار ميگيرد، ميبايست با اعمال مراقبت هوشمندانه، كار مأمور را مطابق معيارهایي كه در اختيار دارد، تنظيم نمايد. در قانون اساسي «نظارت» به اشكال مختلف، ولي مكمل يكديگر وجود دارد.
ريشه و فلسفة وجودي نظارت در قانون اساسي به امر به معروف و نهي از منكر بر مي
گردد. قانونگذار اساسي، با درك اين عنصر سازندة اسلامي، براي تأسيس نهاد نظارت و مراقبت همگاني، در اصل هشتم مقرر ميدارد:
«در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه
اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آنرا قانون تعيين ميكند. «والمومنون والمومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عنالمنكر»
اولين جلوه اين نوع نظارت، نظارت هيأت زمامداري است كه در رأس آن نظارت رهبري است و يكي از نظارت
هاي عاليه پيشبيني شده در قانون اساسي، بند 2 از اصل 110 يعني نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي است. در اين نظارت، حداقل مقام رهبري با توجه به اصل هشتم قانون اساسي بايد از وضعيت اعمال سياستهاي كلي در مراحل مختلف اجرايي اطلاع داشته باشد تا بتواند از حسن اجراي آنها مطمئن شده و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحي را خواستار شود. با توجه به كلي بودن بند دوم اصل 110 قانون اساسي، حيطه نظارت و دامنه آن بايد به گونهاي باشد كه در عمل، ناظر به ديدگاهي در خصوص چگونگي اجراي سياستهاي كلي دست يابد. حسن اجرا مستلزم، حسن اجراي تمام مراحلي است كه يك سياست، ماهيت اجرايي پيدا كرده و در عمل به نتايج و اهداف خاصي دست ميیابد.
مفهوم عبارت «حسن اجراي سياست
هاي كلي» در قانون اساسي با توجه به مستندات موجود (مشروح مذاكرات شوراي بازنگري و رهنمودهاي مقام معظم رهبري)، انجام صحيح يك فرايند اجرايي براي دستيابي به اهداف و نتايج مورد انتظار سياستهاي كلي است. در واقع، مجموعة عوامل در قالب اين فرايند بايد به گونه‏اي عمل نمايند كه سياست‏هاي كلي محقق شود. لذا، هر نظام نظارتي بايد چگونگي اجراي سياست‏هاي كلي را در دو جنبه «فرايند اجراي سياستهاي كلي» و «تحقق آنها» نشان دهد. بدين ترتيب، مفهوم نظارت بر حسن اجراي سياست‏هاي كلي از ديد كنترل استراتژيك، يكي پيگيري و اطلاع از نحوه اجرايي شدن سياستها و ديگري نظارت و كنترل تحقق و عملي‏شدن نتايج مورد انتظار ميباشد. در جنبه اول، از حسن اقدامات انجام شده و در جنبه دوم، از ميزان موفقيت اقدامات اطلاع حاصل ميشود.

Skip Navigation Links.
        جلسات
        ديدگاه
        گزارش ویژه
        پرسش و پاسخ
        نظرسنجي

براي دريافت این لوح با كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تماس حاصل فرماييد.

اطلاعات تكميلي به پيوست


 
 

صفحه اصلي

نمايه سايت

تماس

درباره مجمع

دبيرخانه مجمع

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام محفوظ است. نشانی الکترونیکی مدیر پایگاه: info@maslahat.ir

تاسیس:1384